Włochatka

Włochatka zwyczajna (Aegolius funereus)

W Polsce bardzo nieliczny ptak lęgowy, choć w ostatnich latach notuje się wzrost liczebności tego gatunku. Tendencję tą obserwuję również w lasach lublinieckich.

Wiosną można usłyszeć terytorialny śpiew samca o charakterystycznym i bardzo melodyjnym „hu-hu-hu”. Samotne samce odzywają się tak przez całą noc do maja i czerwca. Głos słyszałem również w ciągu dnia, choć to sowa o aktywności nocnej.

Włochatka
Włochatka – Dziewcza Góra – wiosna 2022
Młoda włochatka przygotowuje się do wylotu z dziupli – Dziewcza Góra – wiosna 2022