Sóweczka

Sóweczka zwyczajna (Glaucidium passerinum), najmniejsza sowa występująca w Europie. W Polsce bardzo nieliczny ptak lęgowy. Niezbyt płochliwa, ale trudna do zauważenia. Uwielbia drzewostany z domieszką świerka. Aktywna w ciągu dnia.

Sóweczka - Dziewcza Góra - wiosna 2022
Sóweczka – Dziewcza Góra – wiosna 2022

Dowodem na niepłochliwość sóweczki niech będzie film nakręcony telefonem komórkowym w 2020 roku w pobliżu Gajówki na Dziewczej Górze.

Dziewcza Góra – wiosna 2020

Na poniższym filmie reakcja na w tle odzywającą się Włochatkę, którą po raz pierwszy słyszałem w ciągu dnia. Daje się wyczuć nerwowość Sóweczki w obecności innego drapieżnika w pobliżu.

Dziewcza Góra – wiosna 2022

W lasach lublinieckich Sóweczka jest obserwowana od kilku lat. Jednym ze śladów obecności sów są wypluwki. Poniżej wypluwki zarówno pod dziuplą jak i wysuszone ze zbiorów własnych.

Wypluwki sóweczki pod dziuplą z lęgiem – Dziewcza Góra 2020
Sóweczka – wypluwki

Charakterystyczny głos Sóweczki możemy usłyszeć w ciągu dnia, zwłaszcza o świcie lub zmierzchu.

Sóweczka – okolice Lublińca – wiosna 2021

Po stwierdzeniu gniazdowania w 2020 i 2023 roku na terenie Nadleśnictwa Lubliniec zostały stworzone przez RDOŚ strefy ochronne.

Inne miejsca stanowiące środowisko lęgowe tego gatunku, dzięki mojej współpracy z Nadleśnictwem Lubliniec, zostały objęte innymi formami ochrony.

OCHRONA STREFOWA

metoda ochrony miejsc rozrodu zagrożonych ptaków realizowana przez wytyczanie obszarów zwanych strefami, które trwale lub okresowo zabezpieczają otoczenie gniazd przed wszelkimi formami działalności ludzkiej. (źródło: encyklopedia leśna)

Więcej informacji o Sóweczce i innych sowach znajdziecie na stronie:

Stowarzyszenie Ochrony Sów

Wikipedia